Mọi thông tin xin liên hệ:
♥ Mail: pttungvth@gmail.com
♠ Phone: 0934222329
FB: https://www.facebook.com/tungpt8825
Fanpage: https://www.facebook.com/phutungbmwmercedes